תחומי עיסוק


null

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות. תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. באופן כללי, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבע מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות, לרוב בכל ארגון קיים ביטוח, גם דרך קופת החולים. הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה.

משרדינו מתמחה ברשלנות רפואית, אז אם אתם זקוקים לעזרה ויעוץ משפטי בנושא הגעתם למקום הנכון.

null

דיני עבודה

דיני העבודה או משפט עבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, בתחומים הבאים:קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים. חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.משפט העבודה הקיבוצי – במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכם קיבוצי.

משרדינו מתמחה בדיני העבודה, אז אם אתם זקוקים לעזרה ויעוץ משפטי בנושא הגעתם למקום הנכון.

דיני הנזיקין

בחוק בישראל, לב לבם של דיני הנזיקין הם חלק מן המשפט האזרחי , העוסקים בחיובים לא רצוניים, בעקבות נזק שנגרם. ישנה שורה של מצבים שבהם נגרם נזק לאדם, בין לגופו ובין לרכושו, ובגין הנזק מבקש אותו אדם פיצוי מהמזיק: תאונות , רשלנות, תקיפה, לשון הרע, מטרד, גניבת עין ועוד.

משרדינו מתמחה בדיני הנזיקין, אז אם אתם זקוקים לעזרה ויעוץ משפטי בנושא הגעתם למקום הנכון.

null

תאונות דרכים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הביא לרפורמה יסודית בתחום הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים בישראל. לפני חקיקתו היה תחום זה כפוף לדיני הנזיקין המסורתיים. הקושי המרכזי נבע מכך שהנפגע בתאונה נדרש להוכיח שנזקו נגרם על ידי התרשלותו של הנתבע כדי לזכות בפיצוי. אם גורם הנזק לא התרשל, אם לא ניתן היה להוכיח שגורם הנזק התרשל, אם גורם הנזק לא נמצא, או אם הנזק נגרם באשמת הנפגע עצמו – לא הייתה זכות לפיצוי.

משרדינו מתמחה בדיני הנזיקין, אז אם אתם זקוקים לעזרה ויעוץ משפטי בנושא הגעתם למקום הנכון.

יעוץ משפטי

יעוץ משפטי – כחלק ממתן שירותי המשרד שלנו אנחנו מספקים לקהל הלקוחות שלנו יעוץ משפטי צמוד ע”י אחד מעורכי הדין, יעוץ ותמיכה מלאה לאורך כל ההליך המשפטי החל מהפגישה הראשונה ועד לסיומו של התיק. כל לקוח במשרדינו זוכה ליחס אישי במתן דגש לפתרון המצב המשפטי על הצד הטוב ביותר מצד הלקוח.

אז אם אתם זקוקים לעזרה ויעוץ משפטי בנושא הגעתם למקום הנכון.

null

תביעת ביטוח לאומי

הביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי שמטרתו להגן על אזרחי המדינה במישור הכלכלי. הביטוח הלאומי מספק רמות שונות של הגנה במדינות שונות, וכך שונים גם המצבים המזכים בתשלום מהביטוח הלאומי. חלק מסוגי התמיכה מוגבלים בזמן בעוד שאחרים אינם מוגבלים .  מנגנון הביטוח הלאומי נועד לוודא במידת האפשר כי רק הזכאים באמת לתשלומי התמיכה אכן מקבלים אותם.

משרדינו מתמחה בתביעות כנגד ביטוח לאומי, אז אם אתם זקוקים לעזרה ויעוץ משפטי בנושא הגעתם למקום הנכון.

Call Now Button